Tippe um zu suchen

Mäßiger Frost am 5. Mai 2019
Wechselhaft und kalt Anfang Mai 2019
Kälte Anfang Mai 2019
Frost Anfang Mai 2019
Schnee und Frost Mitte April 2019
Frost Mitte April 2019
Schnee und Graupel am 2. und 3. April 2019
Kaltluft Anfang April 2019