Tippe um zu suchen

Stürmisch Anfang Dezember 2021
Tauwetter Ende Januar 2021
Sturm Mitte Januar 2021
Tauwetter 12. Januar 2021
Tauwetter Mitte Dezember 2020
Schnee Anfang Januar 2020
Hochwasser Mitte März 2019
Tauwetter Anfang Februar 2019