Tippe um zu suchen

Gewitter am 20. Mai 2019
Örtlich unwetterartige Gewitter am 19. Mai 2019
Unwetterlage "Sander" am 24. April 2019
Unwetterartige Gewitter Ende April 2019
Orkan "Eberhard" am 10. März 2019
Sturm "Bennet" an Rosenmontag 2019
Sturm "Bennet" an Rosenmontag 2019