Tippe um zu suchen

Schneechaos Alpen Januar 2019
Schauer am 17. Januar 2019
Unwetter in den Alpen Mitte Januar 2019
Schneesturm "Benjamin" 2019
Sturmflut 8. Januar 2019
Schneesturm "Benjamin" 2019
Schneesturm "Benjamin" 2019
Schneesturm Anfang Januar 2019
Schnee und Dauerfrost Anfang und Mitte Januar 2019