Tippe um zu suchen

Glätte Mitte Dezember 2018
Sturm Anfang Dezember 2018
Orkan am 23. September 2018
Unwetter: Starkregen und Gewitter am 28. August 2018
Unwetter am 29. August 2018
Orkan am 23. September 2018
Unwetter am 23. und 24. August 2018
Unwetter am 23. August 2018
Schwere Unwetterlage am 09. August 2018