Tippe um zu suchen

Schnee Anfang März 2023
Anfang März 2023 zu kalt
Frost Ende Februar und Anfang März 2023
Schnee Ende Februar 2023
Schnee und Frost Ende Februar 2023
Schnee und Frost Ende Februar 2023
Sturmtief Ulf 2023
Schnee Mitte Februar 2023
Sturmlage Mitte Februar 2023
Wetterlage Ende Februar 2023